Perihal Akal dan Bebal Kepimpinan Mahasiswa

IMG_20140327_024539

Melalui analisisnya terhadap pelbagai peristiwa penting dalam sejarah moden, Zachary Shore menyimpulkan bahawa orang bijaksana bisa sahaja membuat keputusan yang salah apabila terperangkap dalam salah satu atau kombinasi mana-mana ‘cognition traps’. Sebagai seorang penyelidik yang berkepekaran dalam isu-isu keselamatan, strategik dan dasar serta pernah pula berkhidmat di Jabatan Negara Amerika Syarikat, beliau telah menukilkan analisisnya dalam buku di atas.

Kurang lebih sebulan yang lalu, bersaksikan lebih tiga ribu warga kerja dan mahasiswa, Naib Canselor Universiti Malaysia Pahang menggulung amanat tahunannya bagi 2014 dengan lapan gerak tindakan utama. Daripada lapan gerak tindakan tersebut, dua daripadanya secara langsung berkait dengan mahasiswa – pengwujudan kepimpinan yang transformasional dan penglibatan mereka dalam proses rekabentuk hala tuju strategik Universiti ini bagi fasa 2016 – 2020.

Rujukan jelas kepada penglibatan mahasiswa dalam ucapan sepenting ini merupakan pengiktirafan terhadap peranan dan fungsi mereka di kampus. Soal sama ada peranan dan fungsi tersebut telah sebenarnya dimanfaatkan dengan berkesan atau sebaliknya akan dibahaskan dalam entri kali ini.

Sepotong mesej meluncur masuk ke peti Facebook perantauzaman sehari dua selepas itu. Daripada seorang rakan mahasiswa yang prihatin, beliau berkongsi pandangan mengenai dua hasrat strategik Naib Canselor yang diutarakan tadi. Si pengirim membisikkan kekhuatirannya kepada perantauzaman bahawa walaupun pada zahirnya dua hasrat strategik tersebut amat positif untuk membangunkan kepimpinan mahasiswa supaya lebih berwibawa, namun bagi sebahagian komuniti mahasiswa di sini, pernyataan dasar tersebut hanya dilihat sebagai satu ‘jenaka’ kerana hakikat yang berlaku di akar umbi begitu mencabar dan rumit.

Dari nada mesejnya yang jujur, perantauzaman yakin bahawa si pengirim tadi amat menghargai kepekaan ayahanda Naib Canselor, namun cabaran mentransformasi aspek dasar dan operasi kemahasiswaan itu perlu terlebih dahulu dilakukan, usul beliau, kerana hanya bertitik tolak dari situ, baharulah kepimpinan mahasiswa yang transformasional dapat dibentuk.

Maklum balas ikhlas ini membuka ruang buat perantauzaman mencerap faktor-faktor yang mengaitkan kekhuatiran dan hasrat strategik tersebut. Adakah, langkah susulan untuk merealisasikan gagasan kepimpinan transformasional ini akan menjadikan mahasiswa kita lebih berakal, atau lebih bebal. Lima penjuru menjadi sasaran cerapan perantauzaman – sikap pengurusan tertinggi, citra kepimpinan mahasiswa sedia ada, persepsi komuniti mahasiswa biasa, gelagat pentadbiran kemahasiswaan dan kerangka birokrasi semasa.

Apabila si pengirim mesej tadi menyebut tentang kemungkinan aspirasi Naib Canselor tersebut menjadi satu jenaka, hal itu sendiri sudah mengisyaratkan sesuatu yang serius – madah gagasan Naib Canselor di atas pucuk tidak dibumikan sesuburnya di akar umbi. Ada pula yang menyoal, kenapa berlaku sedemikian? Bukankah jari-jemari Naib Canselor itu boleh sahaja menjangkau ke lantai bumi untuk merasai denyut nadinya?

Mengimbangi soalan tersebut, perlulah kita mengakui realiti bahawa urusan kemahasiswaan itu adalah satu daripada banyak lagi cabang pada dahan pentadbiran universiti. Lantas, adalah tidak munasabah sekiranya masa Naib Canselor itu hanya tercukai kepada aspek kemahasiswaan atau jurus-jurus tertentu, sehingga mengurangkan pula tumpuan kepada soal-soal lain yang sama pentingnya, seperti penyelidikan, kewangan, sumber manusia dan sebagainya.

Oleh yang demikian, tanggungjawab pengurusan hal yang pelbagai itu telah diperturunkan pula kepada entiti pentadbiran yang pelbagai – apa yang disebut sebagai ‘Pusat Tanggungjawab’, termasuklah urusan hal ehwal kemahasiswaan. Dengan keterbukaan pucuk pimpinan universiti tadi, maka pusat tanggungjawab yang berkenaan dengan urusan kemahasiswaan tersebut bertanggungjawab pula untuk menterjemah aspirasi dan gagasan ini dalam bentuk yang praktikal, efisien dan efektif supaya impaknya rata dirasai oleh komuniti mahasiswa secara saksama.

Kesaksamaan penterjemahan gagasan dan aspirasi inilah yang menjadi ukuran kejujuran pusat tanggungjawab yang menguruskan soal kemahasiswaan itu – bahawa sistem penyampaian dan inisiatif yang dilaksanakannya tidak bersifat selektif atau eksklusif kepada kelompok mahasiswa tertentu sahaja.

Ini membawa kita kepada cerapan perantauzaman yang kedua iaitu citra semasa kepimpinan mahasiswa di kampus. Kejujuran – itulah nilai utama yang diperlukan untuk membentuk kepimpinan mahasiswa yang unggul. Cabaran kita adalah untuk menentukan bahawa barisan kepimpinan mahasiswa – baik di peringkat perwakilan pelajar mahu pun di peringkat kelab atau persatuan dibimbing untuk menjadi individu yang profesional dalam gerak kerjanya, telus dalam tutur bicaranya, hemah dalam diplomasinya dan berterus terang dalam pandangannya.

Itulah sebabnya perantauzaman tegas berpandangan bahawa hati dan psikologi barisan kepimpinan mahasiswa dapat dimenangi dengan berkesan sekiranya mereka didampingi dengan ikhlas, dan bukannya diarah-arah untuk berbuat itu dan ini, keadaan yang dikhuatiri bersifat susu punya lembu, sapi dapat nama.

Kita begitu senang mengarah kepimpinan pelajar untuk bertungkus-lumus dan berhempas pulas  melakukan itu dan ini yang ‘berimpak tinggi’ tetapi sistem penyampaian sedia ada kurang memudah cara, dan apabila sahaja timbul konflik dan masalah, maka blame game pun bermula tanpa kesudahan, birokrasinya tetap pegun tanpa modifikasi dan transformasi.

Akhirnya, walaupun telah berpuluh generasi kepimpinan mahasiswa datang dan pergi, birokrasinya tetap tidak bertukar ganti. Ini ialah simptom zon selesa di pihak yang memiliki birokrasi tersebut – mungkin kerana culas untuk menerima pandangan ikhlas dari pemerhati luar atau kerana wujudnya golongan pengoperasi birokrasi yang sudah terlalu lama menjalankan rutin yang sama dalam suasana yang sama. Akibatnya – kebekuan minda kerana tidak terdedah kepada budaya pengurusan pusat tanggungjawab selain tempat tugasannya.

Realiti ini akan mempengaruhi persepsi komuniti mahasiswa biasa – iaitu mereka yang tidak berada dalam arus perdana gerak kerja kemahasiswaan terhadap citra kepimpinan mahasiswa yang ada dan gelagat pusat tanggungjawab yang menguruskan soal kemahasiswaan.

Persepsi lazimnya berkait dengan penilaian yang sifatnya umum dan eksternal, justeru menatijahkan hanya dua kemungkinan penilaian – positif atau negatif. Sekali lagi, usaha untuk memenangi persepsi komuniti mahasiswa biasa ini menuntut pendampingan yang ikhlas, dan bukannya melalui inisiatif-inisiatif yang bersifat tempelan atau ‘syok sendiri’ yang boleh melunturkan keyakinan kelompok mahasiswa biasa ini.

Pendampingan yang ikhlas daripada barisan kepimpinan mahasiswa dan pusat tanggungjawab yang berkenaan itu menuntut keupayaan untuk mendengar dan bermusahabah. Ya, mampu untuk mendengar suara hati mahasiswa di peringkat akar umbi dengan perasaan yang lapang dan hati yang terbuka, walaupun mungkin ditegur atau dikritik, dan mampu pula memuhasabah amalan dan pendekatan selama ini untuk dimodifikasi supaya lebih dinamik dan transformasional.

Kesediaan untuk menerima teguran dan kritikan melalui medium diplomasi itu sebenarnya jauh lebih baik daripada menafikan segala akses teguran sehingga mengakibatkan pula kekalutan lain – konfrontasi dan demonstrasi. Apa yang penting ialah lebarkan peluang dan kurangkan risiko secara bijaksana.

Justeru, birokasi yang digunapakai untuk mengurus soal kemahasiswaan di kampus seharusnya mendidik mahasiswa kita untuk bijaksana menggunakan akal, bukannya menjadikan mereka manusia bebal yang gagal menggunakan akal mereka pada tahap optimum untuk membuat keputusan dan menentukan hala tuju diri dan organisasi. Dalam kata lain, birokrasi yang memudahcara sifatnya itu berupaya mencanai wibawa, hemah dan hikmah mahasiswa, bukannya mendidik mahasiswa untuk menjadi pengampu dan orang suruhan. Oleh yang demikian, untuk merealisasikan gagasan kepimpinan transformasional yang disebutkan pada awal coretan ini, maka perantauzaman mengusulkan:

(a) pelaksanaan analisis S.W.O.T (strength-weakness-opportunity-threat) secara menyeluruh terhadap kerangka birokrasi dalam urusan gerak kerja kemahasiswaan;

(b) penetapan piawai secara sistematik dan struktural dengan kerangka kriteria yang khusus dalam menilai prestasi setiap pertubuhan mahasiswa;

(c) penarafan (rating) setiap pertubuhan mahasiswa bagi menentukan aras  prestasi mereka;

(d) penetapan dasar yang jelas mengenai sistem ganjaran kepada pertubuhan mahasiswa yang mencapai tahap prestasi yang cemerlang sebagai insentif dorongan;

(e) penglibatan kolektif pemimpin mahasiswa-penasihat pertubuhan mahasiswa-birokrat universiti dalam menggubal usul (a) hingga (d) supaya transformasi sistem yang dihasratkan itu memudahcara secara holistik, tidak hanya untuk satu pihak sahaja dan ini memerlukan sesi percambahan fikiran dan bengkel yang komprehensif dalam semangat perundingan, bukan persaingan.

Menutup entri ini, ada baiknya kita cuba menghayati analisis Zachary Shore dalam bukunya Blunder – Why Smart People Make Bad Decisions (2008) yang menggariskan tujuh perangkap mental (cognition traps) yang selalunya menggagalkan sesuatu usaha tranformasi iaitu:

(a) Exposure Anxiety – ketakutan untuk dilihat sebagai lemah;

(b) Causefusion – kekeliruan terhadap punca sesuatu fenomena yang kompleks;

(c) Flat View – kecenderungan untuk melihat dunia daripada satu dimensi sahaja;

(d) Cure-Allism – kecenderungan untuk mengambil hanya satu bentuk penyelesaian untuk menyelesaikan semua masalah;

(e) Infomania – keghairahan berlebihan terhadap perkaitan maklumat;

(f) Mirror Imaging – kepercayaan bahawa orang lain juga akan berfikir seperti kita; dan

(g) Static Cling – keengganan untuk menerima bahawa suasana telah berubah.

Itulah sebabnya gagasan kepimpinan transformasional ini perlu didakap secara kolektif oleh semua pihak yang berkepentingan secara rata dan saksama, tanpa pengecualian, supaya penterjemahannya kelak betul-betul praktikal dan mengakar umbi sebagai satu legasi yang lestari – dan tidak sekadar berakhir sebagai satu jenaka yang sinis.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s